Nom de domaine

Is Brussel een vuile stad
Volgens u is Brussel:
Proper
Gewoon een beetje vuil
Vuil
Heel vuil
Verschrikkelijk vuil, gezien haar statuut als Europese hoofdstad
Net Brussel werkt:
Heel doeltreffend
Doeltreffend
Matig
Weinig doeltreffend
Abnormaal weinig doeltreffend
Aan welke vuiligheid stoort u zich het meest:
Hondedrollen
Algemene vuiligheid (papiertjes, blikjes…)
Algemene vuiligheid (papiertjes, blikjes…)
Sluikstorten
Geen enkele
Kies in onderstaande lijst wat volgens u de situatie op korte termijn zou kunnen verbeteren:
Meer repressief optreden
Meer informatie
Opvoeding
Meer personneel voor het schoonmaken van de stad
Wat moet er volgens u verbeterd worden:
Openbare vuilbakken
Straatvegen
Ophalen van vuilniszakken
Ophalen van grof huisvuil
Onthaal op het containerpark
Houding van politie ten opzichte van "vuiligheidsdelicten"
Recyclage

Résultats

© www.presenceweb.net